Leasing

Jest usługą oferowaną przez wyspecjalizowane firmy i polega na finansowaniu środków trwałych takich jak:

 • samochody
 • maszyny
 • urządzenia
 • wyposażenie biur
 • jachty i łodzie
 • it
 • na zlecenie Klienta.

  ZALETY leasingu:

 • DOSTĘP DO NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII: leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmian na rynku
 • MAŁE OBCIĄZENIE FINANSOWE: korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu , zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw
 • DUŻE MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE: procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać się już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych
 • UPROSZCZONE PROCEDURY: zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania
 • NATYCHMISTOWE KORZYŚCI Z PRODUKTU, BEZ ANGAŻOWANIA CAŁEJ KWOTY BĘDĄCEJ JEGO WARTOŚCIĄ
 • MOŻLIWOŚĆ PRZEZNACZENIA WOLNYCH ŚRODKÓW NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
 • CZYSTY ZYSK PODATKOWY: wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane.
 • Skontaktuj się z nami:

 • +48 668-528-368
 • +48 884-804-805
 • biuro@rkmbf.pl